Wil je weten hoe betrokken je medewerkers zijn en wat het effect is van je interventies om veel effectiever de sterke punten van je medewerkers in te zetten?


Registreer je vandaag voor het StrengthscopeEngage™ – Nameting assessment en krijg inzicht in:

1) Mogelijke veranderingen in de betrokkenheid van je medewerkers.
2) De positieve impact (ROI) die Strengthscope® en de bijbehorende

interventies hebben gehad op de medewerkers.

Neem contact op met een van onze strengthscope practitioners